Tundra İkliminde Yetişen Bitkiler

Deniz seviyesindeki yörelerin reel sıcaklık oranları ile indirgenmiş olan sıcak oranları arasındaki yaşanan fark sıfırdır. Deniz seviyesinden itibaren yükseldikçe gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark artmaktadır. Soğuk iklimler arasında yer alan sonra iklimi bir diğer adıyla kutup altı 65° ve 80° enlemleri arasında bulunan etkili iklim tipidir. Tundra ikliminde en sıcak ay ortalaması dahi 10°C’yi geçmemektedir. Kışlanın sert ve soğuk geçiş şeklinde olması sıcaklıkların -30°C ile -40°C arasında olduğunu açıklamaktadır. Yıllık yağış miktarı 200 mm ile 250 mm dolaylarındadır. Tundra ikliminde yetişen bitkiler toprağın kışın dolmuş ve yazın buzların çözülmesi ile birlikte bataklık haline gelmesi Tundra iklim özelliklerinin etkilerindendir. Doğal bir bitki örtüsüne sahip soğuğa dayanıklı yosun ve diken, cılız çalılardan oluşan Tundra bitki örtüsünden oluşmaktadır. Etki alanında kuzey yarım kürenin en yüksek yerleri bulunmaktadır.

Tundra İklimi’nin Etkisi ile Tundra Toprakları

Asil ve Kanada’nın kuzey kıyılarında, Alaska, Grönland güneyinde görülen tundra toprakları soğuk kuşakta tundra bitkisinin yaygın olduğu yerlerde meydana gelen bitki topluluğudur. Tundra toprakları yılın büyük bölümünde dolmuş olarak varlık göstermektedir. Yazın kar sularının ve buzların erimesi ile bataklıklar halinde oluşan görüntü tarıma elverişlidir. Soğuk bölge toprağı olan sonra sıcaklığın arttığı dönemlerde bataklık haline gelmesi de verimsizleşmeye yol açmaktadır. Tundra ikliminde yetişen bitkiler de yosun ve likel bitki topluluğu olarak rastlanır. Tundra ikliminin etkili olduğu göreler kutup daireleri çevresinde karaların iç kesimlerinde görülür. İskandinavya Yarımadası ile Kanada’nın kuzeyinde, Sibirya’da ve Grönland Adası’nın kıyı kesimlerinde etkili şekilde görülür.

Tundra İkliminde Neler Yetişir?

Kutup altında gelişen bitki örtüsü olan Tundra ikliminde yetişen bitkileryosun ve likellerden oluşan çalı formasyonu tundralarıdır. Bu bitkiler soğuğa karşı dayanıklıdır. Kısa ve serin geçen yaz dönemi yetişirler. Sibirya, İskandinavya Yarımadasının kuzeyi, Kanada’nın kuzeyi ve Grönland Adası’nın güney kıyı kesimlerinde görülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık 0°’nin altında seyreder. Yaz mevsiminde sıcaklıklar 0°C’nin üzerine çıkar.

Bu dönemde kar erimeleri ile topraklar bataklık halini alır. Kış sıcaklığı -30°C ile -40 santigrat derecelere kadar inmektedir. Toprak yılın büyük bir kesiminde dolmuş halde bulunurken sadece yazın sıcaklığın artması ile toprağın üst kısmındaki buzlar erimesi olayı ile bataklıklar oluşmaya başlar. Yıllık aldığı yağış miktarı 200 mm’ nin birkaç milim kadar fazlasıdır. Sıcaklık çok düşük olduğundan ağaç formasyonuna hiçbir şekilde rastlanılmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir