Step İkliminde Neler Yetişir?

Kıtaların deniz etkisine kapalı iç kesimlerinde görülen step iklimi, denizel ve sıcak iklimler ile karasal ve aynı zamanda kurak iklimlerin geçiş alanlarında yer alır. Step (Bozkır) iklim tipinin en belirgin olarak görüldüğü yöre Orta Asya çöllerinin etrafındadır. Yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır. Kışlar soğuk, yaz mevsimleri ise sıcak geçmektedir. Yıllık yağış miktarı 300 mm ile 500 mm dolaylarındadır. Yıllık yağış miktarının minimum seviyede olmasına bağlı olarak bitki örtüsü de aynı minimumluk seviyede seyrektir. İlkbahar yarışları ile yeşeren, yazın yağış almayarak kurak geçmesi ile sararan bozkır formasyonubu iklimin bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Bozkır iklimi ile beraber gelen çayır formasyonu da step iklimi içerisinde yer almaktadır.

-Bozkır bitki örtüsü, step iklimde neler yetişir? Sorusunun cevabı olarak yağışlı mevsimde yeşeren kurak mevsimde kuruyup ortadan kalkan ot toplulukları olarak karşımıza çıkar. Yağış yetersizliğinden dolayı bozkır yani step ikliminde ormanlara fazla rastlanmamaktadır. Yükseltinin giderek arttığı ve sulak olan akarsu boyları ve göl kenarlarında ağaçlara rastlanır. İnsan tahribi ile oluşan antropojen bozkır bu iklim türü içerisinde yer almaktadır.

-Orta kuşak karasal iklim de karşımıza çıkan Çayır formasyonu, yarı nemli sahalarda ve yüksek dağlık alanlarda görülmektedir. Yaz mevsiminde serin ve yağışlı havaların etkisiyle yeşil kalmaktadır. Orman üst sınırından sonra görülen çayırlara Alpin çayırları da denilmektedir.

Türkiye’de Step İklimi İle Ürün Yetiştirilen Yerler

Ülkemiz de yeryüzü şekilleri ve yükseltinin etkisine bağlı olarak denizerlik, iç kesimlere yeterince sokulamamaktadır. Bunun bir sonucu olarak iç kesimlerde günlük sıcaklık farkı oranlarının fazla, kışların uzun ve soğuk, yazdan ise sıcak ve aynı zamanda kurak oldu step iklim özellikleri hüküm sürmektedir. Yükseltinin arttığı alanlardan yaz süreleri kısa don olayları daha fazladır. Step yani bozkır iklim de bitkilerin güneş görme süresi az olmasından dolayı bitki örtüsü de çalı formasyonundandır. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu bu yönüyle ülkedeki yıllık alınan ortalama sıcaklıkların minimum olduğu yöredir. İç kesimlere gidildikçe ilkbahar mevsimi koşullarının yaşattığı hava şartları bu yöre yaz mevsiminde görülmektedir.

Türkiye‘de, Step iklimde neler yetişir? Sorusuna İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinin çukur yerlerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bozkır bitkilerine rastlandı cevabı verilebilir. Buralarda bozkır bitki ismi yaygın olmasının en önemli nedeni yağış derin az olmasıdır. İlkbaharda yağışların artmasıyla veya eriyen karların etkisi ile yeşeren bozkır bitkileri yaz ortalarına doğru kuruyorlar. Bozkır bitkileri geven, kar dikeni, boğa dikeni, deve dikeni, çoban yastığı gibi bitkilerin yaygın olduğu kurakçıl ot topluluklarıdır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesine yakın yerlerde makiler Güneydoğu Toroslar yaklaştıkça ormanlar yer alır. Güneydoğu gidildikçe bitki örtüsü giderek serilir. Bitki örtüsün en seyrek ormanların en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesinde çukur yerlerde bozkırlar, nemli yamaçlarda iğne yapraklı ormanlar yer almaktadır. Sarıkamış çevrelerinde sarıçam ormanları yaygındır. Yükseldikçe nemli soğuk iklim özelliklerine bağlı olarak gür otlaklar yer alır. Step iklim de neler yetişir? Alpin çayırları yani daha çayırlar olarak adlandırılan o toplulukları yaz yarışları ve eriyen karlara bağlı olarak gürleşme gösterir. Otların gür olduğu yerler büyükbaş hayvancılığa elverişli yerlerdir bozkırın yaygın olduğu yerlerde ise daha çok küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir