Ilıman İklim ve Özellikleri

Dünyada orta kuşak bölgesinde görülen iklim tipleridir. Ilıman iklim ve özellikleri bakımından dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan yerleşim yerleri görülmektedir. Ilıman iklim tipleri, dünyanın eksen eğikliği nedeni ile güneş ışınlarını yıl boyunca farklı farklı açılardan alır. Ilıman iklim tiplerinde dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır. Ilıman iklim tiplerinin çeşitli olmasının nedeni bölgedeki yer şekillerinin farklı yapılarda olmasından dolayıdır. Yer şekillerinin kısa mesafede değişkenlik göstermesi iklimlerin de kısa mesafeye bağlı olarak değişim göstermesinde etkili olur. Orta kuşakta bulunan kara ve deniz coğrafi dağılımı iklimleri etkileyen en temel sebeptir.

Ilıman İklim Tipleri ve Özellikleri

Akdeniz İklimi: İklimin esas özellikleri ile bütün Akdeniz bölgesinin kıyıları boyunca görülmektedir. Yüzey şekillerinin uzanış yönü nedeniyle Akdeniz kıyılarında dar, Ege kıyılarında geniş bir alanda etkilidir. Akdeniz İklimi, güneş ışınlarını alış açısı nedeniyle yazları sıcak ve kurak, kışın ise ılık ve yağışlı bir şekilde geçer. Enlemin etkisinden dolayı iklimin etkisi kuzeye doğru azalır. Yaygın olarak görüldüğü bölge Türkiye’nin Ege ve Güney Marmara kıyılarıdır. Dağların denize dik uzanasından dolayı Ege kıyılarında iklimin etkisi iç kesimlere kadar sokulur. Yaz aylarında sıcaklıklar daha da fazla olur. Orta Kuşakta genel olarak 30 ila 40˚ enlemleri arasında Akdeniz İklimi etkili bir şekilde görülür. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ise;

  • Güneybatı Avusturalya kıyıları,
  • Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Kap bölgesi,
  • Şili’nin orta kesimleri,
  • Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde,
  • Türkiye’de Ege ve Marmara kıyılarında gözlemlenmiş ılıman iklim ve özellikleri arasında yer almaktadır. Akdeniz ikliminde cephe yağışları ekilidir. En fazla yağışı kış aylarında alır. Yağış rejimi düzensizdir. 600 ila 1000 mm civarında yıllık yağış alır. Yıl içindeki sıcaklık ortalaması ise 18˚ dolayındadır. Etki alanı kuzey yarım kürede geniş olan Akdeniz ikliminin bitki örtüsü kızıl çamlar ve makidir.

Ilıman Okyanus İklimi: 30˚ila 60˚ kuzey enlemlerinde görülmektedir. Genel olarak mevsimlerin hepsinde yağışın fazla olmasından dolayı bitki örtüsü gür ve uzun boyludur. Sonbahar mevsiminde yağış miktarı oldukça fazladır.

Step İklimi: Ilıman iklim ve özellikleri arasında yer alan step ikliminin bir diğer adı bozkır iklimidir. 30˚ ile 45˚ arasındaki enlem bölgelerinde etkili olarak görülür. Karaların iç bölgelerine doğru görülen step ikliminin bitki örtüsü sararıp kuruyan cılız otlardan oluşmaktadır.

Karasal İklim: 30˚ile 65˚ enlemlerindeki bölgelerde denize kapalı olan karalarda etkilidir. Karasal iklimin bir diğer adı sert karasal iklimdir. Karasal iklimde bitki örtüsü olarak yaz yağışlarına bağlı, çayırlar görülmektedir. Sert ve soğuk yapısından dolayı bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardan yani tayga ormanlarından oluşur. Yağış rejimi konveksiyonel yağışlara bağlı olarak düzensizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir