İklimin Sıcaklık Üzerindeki Etkileri

İklimin sıcaklık üzerindeki etkileri, farklı farklı açılardan değerlendirilebilir. Dünyada her geçen gün artmakta olan küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim ve çevresel değişiklikler, Türkiye’yi de yoğun şekilde etkilemektedir. Yazların daha da sıcak geçiyor olması, kışların kısa sürüyor olması, baharın gitgide kısalıyor olması, yağışların azalması, öte yandan sel baskını, fırtına gibi sert hava olaylarının daha çok görülüyor olması gibi şeyler, iklim değişikliklerinin birer sonucudur. İklim değişiklikleri, insan sağlığını da direkt ya da dolaylı olarak olumsuz etkileyebilmektedir.

İklimin sıcaklık üzerindeki etkileri düşünüldüğünde şunları da söylemek mümkündür… Sera gazlarının artması neticesinde dünyaya ulaşmış olan güneş enerjisinin uzaya doğru yansıması gereken %30-%40’lık bölümü, bu gazların oluşturmuş olduğu katman tarafından dünya atmosferi içine hapsedilir; atmosferin ve yer kürenin ısınmasına neden olur. Öte yandan, yer küre tarafından emilmesi gerekli olan güneş enerjisi, yoğun bir betonlaşmanın yaşandığı şehirlerde, yeteri kadar tabii ve yeşil alan bulunmadığı için gereğince emilip soğutulamamakta; sonuçta şehirlerde sıcaklıklar daha da çoğalmaktadır. 

İklimin Sıcaklık Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İklimin sıcaklık üzerindeki etkileri nelerdir?İklim şartları, doğrudan ya da dolaylı olarak sıcaklık üzerinde bazı etkiler bırakmaktadır. En genel anlamda iklimin çevre üzerindeki etkileri de göz önüne alındığında sıcaklık değerleri üzerindeki değişim ve sonuçları şu şekilde maddelenebilir:

  • Bir bölgedeki akarsular, buzullar ve rüzgârlar, iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Başta rüzgârlar olmak üzere tüm bu doğa olayları, sıcaklık ile doğrudan ilişkilendirilebilir.
  • İklim, okyanus akıntıları üzerinde de etki göstermekte; okyanus akıntılarının sıcak ya da soğuk dağılımını doğrudan etkilemektedir. Okyanus sularının sıcak olması, havadaki sıcaklığı artırırken, okyanus sularının soğuk olması havadaki sıcaklığı düşürüp soğutmaktadır.
  • İklim, akıntılar, denizlerin su sıcaklığı ve tuzluluk oranları üstünde de etkili olmaktadır. Söz konusu akıntıların su sıcaklığı da önce havaya sonra da iklime etki eden faktörler arasındadır.
  • Bir ormanın yataydaki ve dikeydeki üst sınırını sıcaklık belirler. Sıcaklık oranı ormanları, ormanlar ve bitki örtülerinin çeşitliliği de bölgenin bitki örtüsünü belirlerken; bitki örtüsü de doğrudan iklimin kontrolü altındadır.
  • İklim, bir bölgedeki kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler. Dolayısıyla sıcaklık üzerinde de bu anlamda etkisinden bahsedilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir