İklimin Bitki Örtüsüne Etkileri

İklimin bitki örtüsüne etkileri, bir yerdeki bitki örtüsünde olan çeşitliliğin iklim elemanlarına bağlı olduğu gerçeği ile özetlenebilir. Ancak detaya girecek olursak şu şekilde açıklayabiliriz… Bir bölgede ormanlık alanların yer alması, alt ve üst sınırının belirlenmesi gibi noktalar direkt olarak iklimlerin kontrolü altında olmaktadır. Ormanın enleme bağlı olan ve yükseltiye bağlı olan üst sınırını sıcaklık belirlemektedir. Yağışlar ise orman örtüsünün alt sınırını belirlemekte olan önemli iklim elemanları arasındadır. Ayrıca yağış oranı, ormanların yoğunluğu üzerinde oldukça etkindir. Özetle ilk cümlemize dönecek olursak; bir bölgedeki bitki örtüsündeki çeşitlilik yine iklim elemanlarına bağlı olmaktadır, denilebilir.

İklimin bitki örtüsüne etkileri, iklim ile bitki örtüsü arasındaki bağlantı ile açıklanabilir. Bir yerde meydana gelen iklim şartları, temelde canlılara bağlı oluşmayan etkenler ile tanımlanabilmektedir. Daha doğrusu iklim şartları, insan faktörünün etkisi bulunmadan kendiliğinden yetişen bitki örtüsüne göre şekillenmektedir. Temelde canlılara bağlı olmayan söz konusu etkenler, iklim ve toprak yapısıyla alakalıdır. Gerçekte her bitki türü, yetiştiği bölgenin sıcaklık, nem ve toprak ile suyun asit miktarıyla doğrudan alakalı belirgin özellikler barındırmaktadır. Geçmiş dönemlerdeki iklim şartları ile ilgili bilgi sahibi olmak için, her dönemde yetişen bitki çeşitlerinin benzerlik ve yapıları ile ilgili her detayı bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu bilgi de, iklim ile bitki örtüsü arasındaki kopmaz ilişkiyi gösterir.

İklimin Bitki Örtüsüne Etkileri Nelerdir?

İklimin bitki örtüsüne etkileri nelerdir? İklim ile bitki örtüsü arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bir bölgedeki iklim şartlarının meydana gelmesinde o bölgedeki bitki örtüsü ve bitki çeşitliliğinin etkileri büyük rol oynamaktadır. Peki iklimin bitki örtüsüne olan etkileri nelerdir? Ayrıca iklim ve bitki örtüsü hakkında bilinmesi gereken belli tanımlar nasıl yapılabilir? Kısaca inceleyelim!..

  • İklim; bir ülkenin uzun süre içerisinde yaşamış olduğu meteorolojik olayların tümüne denir.
  • İklim; bir bölgenin basınç, hava sıcaklığı ve nem oranı bakımından gösterdiği değerlerdir.
  • Bitki örtüsü; bir bölgede yetişen bitki çeşitlerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşturduğu örtüye denir.
  • Bitki örtüsü; flora veya bitey kelimeleri ile de geçmektedir.
  • Bitki örtüsü; belirli bir bölge içinde olan doğal, damarlı, bir yıllık, iki yıllık ve daha çok yıllık bitkilerin oluşturmuş olduğu bitki topluluğu olarak açıklanabilir.
  • Herhangi bir bitki örtüsünü oluşturan elemanlar arasında ağaç, çalı veya yarı çalı bitkiler de yer alabilir. Söz konusu bitkilerin tamamı bir araya gelip o bölgenin bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
  • Bir bölgede hâkim olan-oluşan bitki örtüsü, o bölgenin iklim şartlarını da oluşturur.
  • İklimin bitki örtüsüne olan etkileri ise şu şekilde sıralanabilir: 

-Bitki türleri üzerinde etkili olmaktadır.

-Toprak oluşumu üzerinde etkilidir.

-Çeşitli hayvan türleri üzerinde etkileri vardır.

İklimin Bitki Örtüsüne Etkileri Hakkında Önemli Bilgiler

İklimin bitki örtüsüne etkileri hakkında önemli bilgiler vereceğimiz bu kısımda, iklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının asıl karakteri ile yayılma alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktörlerin başında gelir. Sıcaklık, yağış, nem, ışık, rüzgâr gibi iklim elemanlarının ortak olan etkileri, bir bölgenin bitki örtüsünün şekillenmesi üzerinde büyük rol oynamaktadır. Türkiye’nin konumu ve coğrafik özelliklerinin yaratmış olduğu iklim farklılıkları, doğal bitki örtüsü üzerinde, orman, ağaç ya da çalı, ot gibi türlü bitki formasyonlarının oluşmasına neden olmuştur. Bunlar içerisinde orman formasyonu, ülkemizin güney ve kuzeyindeki dağlık alanlar ile Batı Anadolu dağları üzerinde olan geniş bir yayılışa sahip durumdadır.

İklimin bitki örtüsüne etkileri hakkında önemli bilgiler vermeye devam edecek olursak; iklimin etkisine bağlı olarak nemli, yarı nemli ya da kurakçıl karakterdeki söz konusu ormanların coğrafi yayılışlarının morfolojik, floristik ve ekolojik özellikleri bakımından birbirinden farklı ağaç çeşitlerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. İklimlerin değişmesi,  Türkiye’nin relik ve endemik bitkiler açısından da son derecede zengin yapıda olmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir