İklimin Bitki Örtüsü Üstündeki Etkileri

İklimin bitki örtüsü üstündeki etkileri, doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkar. Bir başka deyişle her iklimin kendine has bir bitki örtüsü olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bitkileri hava şartlarına göre oluşurlar. Bitkilerin bu anlamda sıcağa ve soğuğa göre yetişebildiğini söyleyebiliriz. Yani bitkiler bir başka deyişle; sıcağı seven bitkiler ve soğuğu seven bitkiler olarak ikiye ayrılırlar. Söz konusu bitkiler, o bölgenin bitki örtüsünü temsil ederken; bitkilerin yetişebildiği belli iklimler olduğunu belirtmek gerekir. Bir iklimde en çok yetişebilen bitki, o iklimin bitki örtüsünü meydana getirir.

İklimin bitki örtüsü üstündeki etkileri incelenirken bir bölgenin bitki örtüsünün o bölgenin iklimine bağlı olduğunu söylenebilir. Örneğin; sıcak bir iklimde yetişen bitki türleri, soğuk bir iklimdeki bölgenin bitki örtüsü olamamaktadır. Neticede bu bitkiler, öyle bir iklimde yetişemez ve solarlar. Kısacası bitki örtüsü, o bölgenin ikliminin ne olduğuna bağlıdır. İklim ile bitki örtüsü arasında böyle bir sıkı ilişki söz konusudur. İklim nasıl olursa, o bölgenin bitki örtüsü de o iklimde yetişebilecek bitkiler bakımından meydana gelir.

İklimin Bitki Örtüsü Üstündeki Etkileri Nelerdir?

İklimin bitki örtüsü üstündeki etkileri nelerdir? Bu sorunun cevabını verebilmek için iklim ile bitki örtüsü arasında oluşan bağıntının faktörlerine bakabilmek gerekmektedir. Öncelikle iklimin tanımını yaparak söze başlayacak olursak; iklim, bir bölgede gözlenen uzun süreli hava olaylarına verilen coğrafya terimidir. Bitki örtüsü ise bir bölgenin iklimine göre oluşan ve o bölgede sıkça yetişen bitkilerin bütününe verilen isimdir. Belli başlı iklim türleri ise şu şekilde sıralanır: Karadeniz İklimi, Karasal İklim, Akdeniz İklimi, Muson İklimi, Kutup İklimi, Çöl İklimi. Öte yandan bitki örtüleri de şu şekilde çeşitlenmektedir: Bozkır, Maki, Orman.

İklimin bitki örtüsü üstündeki etkileri nelerdir? İklim ve bitki örtüsü hakkında önemli bilgiler nelere işaret eder? İşte bu soruların kısa kısa cevapları!…

  • İklim; bir ülke ya da bölgenin uzun süre boyunca yaşadığı meteorolojik olayların bütününe denmektedir.
  • İklim; bir ülke ya da yerin basınç, nem oranı ve hava sıcaklığı açısından gösterdiği değerler olarak tanımlanır.
  • Bitki örtüsü; bir bölgede yetişebilen bitki çeşitlerinin bir araya gelmesi ile oluşturduğu örtüye denir.
  • Bitki örtüsü; flora veya bitey adlarıyla da karşınıza çıkabilmektedir.
  • Bitki örtüsü; belirli bir bölge içinde olan doğal, damarlı, bir yıllık, iki yıllık ve daha çok yıllık bitkilerin oluşturmuş olduğu bitki topluluğu olarak açıklanabilir.
  • Herhangi bir bitki örtüsünü oluşturan elemanlar arasında ağaç, çalı veya yarı çalı bitkiler de yer alabilir. Söz konusu bitkilerin tamamı bir araya gelip o bölgenin bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
  • Bir bölgede hâkim bulunan bitki örtüsü, o bölgenin iklim koşullarını da oluşturur.
  • İklimin bitki örtüsüne olan etkileri şu şekilde ortaya çıkar:

-Bitki türleri üzerinde oldukça etkilidir.

-Toprak oluşumu üzerinde etkili olmaktadır.

-Farklı hayvan türleri üstünde etkileri bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir