Dünya Genelindeki Sıcak Su Akıntılarının İklime Etkileri

Dünya genelindeki sıcak su akıntılarının iklime etkileri, farklı doğa olayları ile gözlemlenir. İklimlere ve hava değişikliğine neden olan akıntıların başında okyanus akıntıları gelir ki; bu da soğuk ve sıcak akıntılar olarak iki ayrı grupta değerlendirilebilir. Dünyanın ekvatoral bölgeleri dışında, hava durumları genellikle okyanus akıntıları tarafından yönlendirilmektedir. Ana okyanus akıntıları, tipik şekilde kuzey yarım küre üzerinde saat yönünde; güney yarım küre üzerinde ise saat yönünün tersine doğru çoğunlukla kıyı şeridini takip eden dairesel şekillerle akmaktadır. Ayrıca karaya yağan yağmurların büyük bir bölümü okyanusta başlamaktadır. Tropikal alanlar daha çok yağmurlu olur. Bunun nedeni ise emme oranının yüksek olmasıdır. Dolayısıyla okyanus buharlaşması bu bölgede en yüksek şekildedir.

Dünya genelindeki sıcak su akıntılarının iklime etkileri incelendiğinde okyanus akıntılarının etkisini iki ayrı şekilde değerlendiriyoruz. Devam edecek olursak bu noktada şu bilgileri de eklemek gerekiyor… Kuzeye ya da güneye doğru hareket etmiş olan yatay akımlar; çok uzun mesafelere kadar sıcak veya soğuk suları taşıyabilirler. Sıcak su, havanın sıcaklığını artırırken, soğuk su havayı ve akıntıların temasta bulunduğu kara yüzeylerini soğutmaktadır. Sıcak okyanus akıntıları sırasında su molekülleri sıcaklaştığında buharlaşma süreci ile havaya karışır. Böylece okyanus suları daima buharlaşır; çevresindeki hava sıcaklığı ve nemini çoğaltırken yağmur ve rüzgârları oluşturmaktadır.

Dünya Genelindeki Sıcak Su Akıntılarının İklime Etkileri ve Sonuçları

Dünya genelindeki sıcak su akıntılarının iklime etkileri ve sonuçları, doğada yaşanan farklı farklı olaylarla açığa çıkmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sıcak su akıntıları, havanın sıcaklığını artırırken, soğuk su akıntıları havayı da akıntıların temas ettiği kara yüzeylerini de soğutmaktadır. Sıcak okyanus akıntıları sırasında oluşan su molekülleri sıcaklaştığında buharlaşma süreci neticesinde havaya karışır. Böylece okyanus suları sürekli olarak buharlaşmaya devam eder ve çevresindeki hava sıcaklığı ve nemini çoğaltırken yağmur ve rüzgârları oluşturmuş olur. Bu da dünya genelinde meydana gelen yağmur ve rüzgârların, sıcak okyanus akıntıları sonucunda oluştuğunu göstermiş olmaktadır.

Dünya genelindeki sıcak su akıntılarının iklime etkileri ve sonuçları hakkında söyleyebileceğimiz bir diğer bilgi şu şekildedir: Sıcak ve soğuk okyanus akıntıları, genellikle sahil kıtalarındaki iklimlerin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Soğuk okyanus suyu akıntıları, tropiklerde alınan ısıyı emmekte olan soğuk su kitleleridir. Bu soğuk su kitleleri havayı soğutur. Sıcak su akımları ise daha yüksek olan sıcaklıklarla ekvatordan uzaklaşan sıcak su yığınları şeklindedir. Sıcak tuzlu su, soğuk tuzlu sular ile yoğunlaştığı zaman ve sıcak suyun ters yönünde genelde ekvatordan uzakta olmasına müsaade ederek battığı zaman oluşmaktadır. Söz konusu sıcak sular oluştuğu zaman ise havanın sıcaklık değerinin artmasına neden olarak iklim üzerindeki sonuçlarını gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir